Ecoflow uczestniczy w projektach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Programu Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - szczegóły


www.poig.gov.pl

Program Regionalny w ramach RPO WK-P - szczegóły


www.mojregion.eu

Dotyczy projektów:

RPKP.05.02.01-04-268/08 ROZWÓJ ORAZ WPROWADZENIE NOWYCH USŁUG W FIRMIE ECOFLOW W BYDGOSZCZY POPRZEZ ZAKUP NOWOCZESNYCH URZĄDZEŃ

WND-POIG.08.02.00.-04-009/12 "WDROŻENIE SYSTEMU BWB W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH Z PARTENERAMI"