Firma ECOFLOW Marcin Pietraszek

UZYSKAŁA DOFINANSOWANIE NA

"ROZWÓJ ORAZ WPROWADZENIE NOWYCH USŁUG W FIRMIE ECOFLOW W BYDGOSZCZY POPPRZEZ ZAKUP NOWOCZESNYCH URZĄDZEŃ"

W ramach projektu dokonana zostanie adaptacja i modernizacja pomieszczeń biurowych oraz zakupione zostaną innowacyjne urządzenia wpływające na wzrost konkurencyjności firmy ECOFLOW

W ramach realizacji projektu zostaną utworzone 3 nowe miejsca pracy

Dofinansowanie: 70%

Okres realizacji 01.02.2008 - 31.08.2009

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 ORAZ ZE ŚRODKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO